phong cách việc của nhân viên Millennials

Bạn có biết nhân viên Millennials là ai không?

Tất nhiên công ty bạn không cần phải đề ra chế độ làm việc tại nhà và giờ giấc linh động ngay lập tức, nhưng